Ukupan broj posetilaca:
3503
U poslednjih 24 sata: 14                                                       Naslovna                                                                          Home

 

 

 

  
Ilmihal
[23.01.2005. 13:09]

بسم الله الحمد لله وصلاة وسلام على رسول ا لله

Es selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu

Poštovani posjetioci naše Islamske internet stranice želimo Vam ugodni i lijepe trenutke družeći se sa nama i da nam srećni i radosni ponovo dođete. Evo smo za vas pripremili kompletan Ilmihal za vjersku pouku tako da možete sve praktički osnovno o svojoj Uzvišenoj vjeri Islam ovde i pronaći. Na Vama je samo da odaberete temu koja Vas interesuje a ostalo je sve lahko. Lijepe Vam trenutke još jednom želi I.K.C. "Faruk ef. Demić"

 • Uvodna riječ (509 Čita)
 • Pristup (305 Čita)
 • Fatiha i Selam (660 Čita)
 • Dini-islamski šarti (251 Čita)
 • Iman - islamsko vjerovanje (199 Čita)
 • Prvi imanski šart (222 Čita)
 • Drugi imanski šart (150 Čita)
 • Treći imanski šart (107 Čita)
 • Četvrti imanski šart (103 Čita)
 • Peti imanski šart (98 Čita)
 • Šesti imanski šart (93 Čita)
 • Smisao života (200 Čita)
 • Glavne islamske dužnosti (149 Čita)
 • Prvi islamski šart (121 Čita)
 • Drugi islamski šart (101 Čita)
 • Uvjeti za namaz (179 Čita)
 • Prvi uvjet za namaz (169 Čita)
 • Drugi uvjet za namaz (157 Čita)
 • Treći uvjet za namaz (96 Čita)
 • Četvrti uvjet za namaz (88 Čita)
 • Peti uvjet za namaz (87 Čita)
 • Šesti uvjet za namaz (103 Čita)
 • Ezan i ikamet (258 Čita)
 • Sastavni dijelovi namaza (225 Čita)
 • SABAH - namaz (605 Čita)
 • PODNE - namaz (298 Čita)
 • ZIKR i DOVA (405 Čita)
 • VITR - namaz (218 Čita)
 • OSTALI namazi (224 Čita)
 • SEHVI sedžda (170 Čita)
 • Šta kvari namaz ? (123 Čita)
 • DŽEMAT - zajedničko klanjanje (137 Čita)
 • SMISAO i svrha namaza (131 Čita)
 • Božije zapovijedi (FARZOVI) i zabrane (HARAMI) (152 Čita)
 • HRANA i odijevanje (114 Čita)
 • DUŽNOSTI muslimana i muslimanke (140 Čita)
 • -Treći islamski šart (75 Čita)
 • -Četvrti islamski šart (60 Čita)
 • ODGOJ I NAUKA (103 Čita)
 • -Peti islamski šart (76 Čita)
 • Nekoliko kraćih sura (419 Čita)
 • IKINDIJA - namaz (217 Čita)
 • AKŠAM - namaz (216 Čita)
 • JACIJA - namaz (278 Čita)
 • Es selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu

             Vjerska pouka za djecu se obavlja svake nedjelje u 10 00 sahata.

  Pa stoga pozivamo sve roditelje Bošnjačke djece da dovedu svoju djecu na vjersku pouku i tako uz Allahovu Dž. pomoć izvrše svoju roditeljsku obavezu i dužnost i sačuvaju sebe i djecu svoju od velikih iskušenja na koja mogu stavljeni biti. Jer svaki će roditelj biti odgovoran za svoje stado a stada roditelja su njegova porodica i djeca.

  Uprava IKC "Faruk ef. Demić"

  Mutevelija / H. Izet Osmanović

  Dragi naši polaznici vjerske pouke, draga naša djeco i odrasli,

  Na početku vašega susreta sa naukom o vjeri svojoj Uzvišenoj "Islamu" želimo Vam lijepe trenutke, strpljenje, i veliko znanje da steknete i tako budete od onih koji će hrabro i ponosno baklju Islama ponijetu u bolje sjutra za sve nas i naše buduće generacije. Ovdje dragi naši đaci možete naučiti sve osnovno o Vašoj Uzvišenoj vjeri Islamu i tako sa tim znanjem sjutra InsaAllah biti oni koji će Islam i vjeru svoju prezentirati na najbolji način a ne kao što to danas čine naši očevi, majke i ostali Muslimani sa časnim izuzecima. Molimo Allaha dž. da i njih učini doslednim vjere svoje Uzvišene,(amin). Pa stoga neka Vam bude hairli i Mubarek sticanje znanja sa ove werb stranice o svojoj Uzvišenoj vjeri Islamu i da vas Allah dž. naoruža sa tim znanjem kako bi ste bili korisni članovi naše zajednice.

  Svaki dobar posao počinjemo riječima: «Euzu billahi mineš-šejtanir-radžim, Bismillahir-rahmanir-rahim, Rabbi jessir ve la tuassir rabbi temmim bil hajr, amin». Naša vjera se zove islam, mi smo po vjeri muslimani, i vjerujemo u jednog Boga Allaha džellešanuhu. Svoju pripadnost islamu očitujemo riječima «Ešhedu en la ilahe illellah ve ešhedu enne muhammeden abduhu ve resuluhu». Naš poslanik je Muhammed alejhisselam, prvi čovjek i prvi Božiji poslanik je Adem alejhisselam. Naša knjiga je Kur'an. Dužni smo da svoje roditelje volimo, poštujemo i pomažemo. Trebamo slušati i poštovati starije braću i sestre. Naš pozdrav je selam, i glasi: «esselamu alejkum» i kada nam neko nazove selam odgovorimo «alejkumus selam». Od jela nam je zabranjeno da jedemo svinjsko meso a od pića nam je zabranjeno da pijemo alkohol. Zabranjeno namje da lažemo, krademo. Zabranjeno nam je govoriti ružne riječi. Prema sebi smo dužni da čuvamo zdravlje i čistoću tijela, Trebamo se redovno kupati a posebno smo dužni prati ruke prije i poslije jela. Dužni smo prati i zube. Kad jedemo, jedemo ispred sebe i desnom rukom, prije jela proučimo «bismillahir-rahmanir-rahim», a poslije jela kažemo «el hamdulillah», ako otac ili neko uči dovu onda dignemo ruke i govorimo «Amin». Prije spavanja trebamo proučiti što znamo iz ilmihala ili Kur'ana.

  PITANJA

  • Kako počinjemo svaki dobar posao?

  • Kako se zove naša vjera?

  • Šta smo mi po vjeri?

  • U koga mi vjerujemo?

  • Kako očitujemo svoju pripadnost islamu?

  • Koji je naš poslanik?

  • Koji je prvi čovjek i prvi Božiji poslanik?

  • Kako se zove naša knjiga?

  • Šta smo dužni prema svojim roditeljima?

  • Šta smo dužni prema starijim sestrama i braći?

  • Koji je naš pozdrav?

  • Kako glasi selam?

  • Kako odgovorimo kada nam neko nazove selam?

  • Koje nam je jelo zabranjeno?

  • Šta nam je zabranjeno da pijemo?

  • Šta nam je zabranjeno da radimo?

  • Šta nam je zabranjeno da govorimo?

  • Šta smo dužni prema sebi?

  • Šta trebamo redovno da radimo?

  • Šta smo posebno dužni?

  • Šta treba da radimo sa zubima?

  • Kako smo dužni da jedemo?

  • Šta treba da proučimo prije jela?

  • Šta treba da proučimo poslije jela?

  • Šta govorimo kada neko uči dovu?

  • Šta treba prije spavanja?

  PRVI RAZRED

  Svaki dobar posao počinjemo riječima: «Euzu billahi mineš-šejtanir-radžim, Bismillahir-rahmanir-rahim, Rabbi jessir ve la tuassir rabbi temmim bil hajr, amin». Naša vjera se zove islam, mi smo po vjeri muslimani, i vjerujemo u jednog Boga Allaha džellešanuhu. Svoju pripadnost islamu očitujemo riječima «Ešhedu en la ilahe illellah ve ešhedu enne muhammeden abduhu ve resuluhu». Naš poslanik je Muhammed alejhisselam, prvi čovjek i prvi Božiji poslanik je Adem alejhisselam. Naša knjiga je Kur'an. Dužni smo da svoje roditelje volimo, poštujemo i pomažemo. Trebamo slušati i poštovati starije braću i sestre. Naš pozdrav je selam, i glasi: «esselamu alejkum» i kada nam neko nazove selam odgovorimo «alejkumus selam». Od jela nam je zabranjeno da jedemo svinjsko meso a od pića nam je zabranjeno da pijemo alkohol. Zabranjeno namje da lažemo, krademo. Zabranjeno nam je govoriti ružne riječi. Prema sebi smo dužni da čuvamo zdravlje i čistoću tijela, Trebamo se redovno kupati a posebno smo dužni prati ruke prije i poslije jela. Dužni smo prati i zube. Kad jedemo, jedemo ispred sebe i desnom rukom, prije jela proučimo «bismillahir-rahmanir-rahim», a poslije jela kažemo «el hamdulillah», ako otac ili neko uči dovu onda dignemo ruke i govorimo «Amin». Prije spavanja trebamo proučiti što znamo iz ilmihala ili Kur'ana.

  PITANJA

  • Kako počinjemo svaki dobar posao?

  • Kako se zove naša vjera?

  • Šta smo mi po vjeri?

  • U koga mi vjerujemo?

  • Kako očitujemo svoju pripadnost islamu?

  • Koji je naš poslanik?

  • Koji je prvi čovjek i prvi Božiji poslanik?

  • Kako se zove naša knjiga?

  • Šta smo dužni prema svojim roditeljima?

  • Šta smo dužni prema starijim sestrama i braći?

  • Koji je naš pozdrav?

  • Kako glasi selam?

  • Kako odgovorimo kada nam neko nazove selam?

  • Koje nam je jelo zabranjeno?

  • Šta nam je zabranjeno da pijemo?

  • Šta nam je zabranjeno da radimo?

  • Šta nam je zabranjeno da govorimo?

  • Šta smo dužni prema sebi?

  • Šta trebamo redovno da radimo?

  • Šta smo posebno dužni?

  • Šta treba da radimo sa zubima?

  • Kako smo dužni da jedemo?

  • Šta treba da proučimo prije jela?

  • Šta treba da proučimo poslije jela?

  • Šta govorimo kada neko uči dovu?

  • Šta treba prije spavanja?

  DRUGI RAZRED

  Svaki dobar posao počinjemo riječima: «Euzu billahi mineš-šejtanir-radžim, Bismillahir-rahmanir-rahim, Rabbi jessir ve la tuassir rabbi temmim bil hajr, amin». Naša vjera se zove islam, islam znači pokornost Allahu džellešanuhu, mi smo po vjeri muslimani, i vjerujemo u jednog Boga Allaha džellešanuhu. Svoju pripadnost islamu očitujemo riječima «Ešhedu en la ilahe illellah ve ešhedu enne muhammeden abduhu ve resuluhu». Naš poslanik je Muhammed alejhisselam, on je rođen u Mekki u Arabiji, ocu mu je bilo ime Abdullah majci Amina. Kur'an spominje 25 Božijih poslanika. Prvi čovjek i prvi Božiji poslanik je Adem alejhisselam. Četiri su objavljene knjige, naša knjiga je Kur'an. Dužni smo da svoje roditelje volimo, poštujemo i pomažemo, da prema njima budemo blagi poslušni i zahvalni. Trebamo slušati i poštovati starije braću i sestre. Naš pozdrav je selam, i glasi: «esselamu alejkum» i kada nam neko nazove selam odgovorimo «alejkumus selam». Selam nazivamo muslimanima. Od jela nam je zabranjeno da jedemo svinjsko meso a od pića nam je zabranjeno da pijemo alkohol. Zabranjeno namje da lažemo, krademo. Zabranjeno nam je govoriti ružne riječi, posebno nam je zabranjeno da vrijeđamo Allaha džellesanuhu. Prema sebi smo dužni da čuvamo zdravlje i čistoću tijela, Trebamo se redovno kupati a posebno smo dužni prati ruke prije i poslije jela. Dužni smo prati i zube. Moramo se osposobiti za rad i uredan život. Kad jedemo, jedemo ispred sebe i desnom rukom, prije jela proučimo «bismillahir-rahmanir-rahim», a poslije jela kažemo «el hamdulillah», ako otac ili neko uči dovu onda dignemo ruke i govorimo «Amin». Prije spavanja operemo ruke, lice i noge. Prije spavanja trebamo proučiti što znamo iz ilmihala ili Kur'ana. Legnemo prvo na desnu stranu.

  PITANJA

  • Kako počinjemo svaki dobar posao?

  • Kako se zove naša vjera?

  • Šta znači islam?

  • Šta smo mi po vjeri?

  • U koga mi vjerujemo?

  • Kako očitujemo svoju pripadnost islamu?

  • Koji je naš poslanik?

  • Gdje je rođen Muhammed alejhisselam?

  • Kako mu je bilo ime roditeljima?

  • Koliko Božijih poslanika spominje Kur'an?

  • Koji je prvi čovjek i prvi Božiji poslanik?

  • Koliko je objavljenih knjiga?

  • Kako se zove naša knjiga?

  • Šta smo dužni prema svojim roditeljima?

  • Šta smo dužni prema starijim sestrama i braći?

  • Koji je naš pozdrav?

  • Kako glasi selam?

  • Kome nazivamo selam?

  • Kako odgovorimo kada nam neko nazove selam?

  • Koje nam je jelo zabranjeno?

  • Šta nam je zabranjeno da pijemo?

  • Šta nam je zabranjeno da radimo?

  • Šta nam je zabranjeno da govorimo?

  • Koga nam je zabranjeno da vrijeđamo?

  • Šta smo dužni prema sebi?

  • Šta trebamo redovno da radimo?

  • Šta smo posebno dužni?

  • Šta treba da radimo sa zubima?

  • Za šta se moramo osposobiti?

  • Kako smo dužni da jedemo?

  • Šta treba da proučimo prije jela?

  • Šta treba da proučimo poslije jela?

  • Šta govorimo kada neko uči dovu?

  • Šta trebamo prije spavanja?

  • Šta učimo prije spavanja?

  • Na koji stranu prvo legnemo?

  TREĆI RAZRED

  Svaki dobar posao počinjemo riječima: «Euzu billahi mineš-šejtanir-radžim, Bismillahir-rahmanir-rahim, Rabbi jessir ve la tuassir rabbi temmim bil hajr, amin». Naša vjera se zove islam, islam znači pokornost Allahu džellešanuhu, mi smo po vjeri muslimani, i vjerujemo u jednog Boga Allaha džellešanuhu. Islam znači pokornost Allahu dž.š. Islam je vjera koju je Allah dž.š. objavijo preko svojih poslanika cijelom čovječanstvu. Imanskih ili dinskih šartova je šest. Islamskih šartova ima pet. Svoju pripadnost islamu očitujemo riječima «Ešhedu en la ilahe illellah ve ešhedu enne muhammeden abduhu ve resuluhu». Musliman je dužan klanjati pet namaza u toku dana i noći. Meleci su nevidljiva duhovna bića koja čovjeku donose dobre misli i izvršavaju naredbe Allaha dž.š. Naš poslanik je Muhammed alejhisselam, on je rođen u Mekki u Arabiji, ocu mu je bilo ime Abdullah majci Amina. Kur'an spominje 25 Božijih poslanika. Najpoznatiji Božiji poslanici su: Adem, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed a.s., kada se spomene ime Božijeg poslanika treba reći alejhisselam. Prvi čovjek i prvi Božiji poslanik je Adem alejhisselam. Četiri su objavljene knjige: Tevrat, Zebur, Indžil i Kur'an, naša knjiga je Kur'an. Dužni smo da svoje roditelje volimo, poštujemo i pomažemo, da prema njima budemo blagi poslušni i zahvalni. Trebamo slušati i poštovati starije braću i sestre. Naš pozdrav je selam, i glasi: «esselamu alejkum» i kada nam neko nazove selam odgovorimo «alejkumus selam». Selam nazivamo muslimanima. Od jela nam je zabranjeno da jedemo svinjsko meso a od pića nam je zabranjeno da pijemo alkohol. Zabranjeno nam je da lažemo, krademo. Zabranjeno nam je govoriti ružne riječi, posebno nam je zabranjeno da vrijeđamo Allaha džellesanuhu. Prema sebi smo dužni da čuvamo zdravlje i čistoću tijela, Trebamo se redovno kupati a posebno smo dužni prati ruke prije i poslije jela. Dužni smo prati i zube. Moramo se osposobiti za rad i uredan život. Dužni smo oplemeniti srce i dušu vjerom i naukom. Kad jedemo, jedemo ispred sebe i desnom rukom, prije jela proučimo «bismillahir-rahmanir-rahim», a poslije jela kažemo «el hamdulillah», ako otac ili neko uči dovu onda dignemo ruke i govorimo «Amin». Prije spavanja operemo ruke, lice i noge. Prije spavanja trebamo proučiti što znamo iz ilmihala ili Kur'ana. Legnemo prvo na desnu stranu. Kada ustanemo ustajemo na desnu nogu i kažemo «elhamdulillah».

  PITANJA

  • Kako počinjemo svaki dobar posao?

  • Kako se zove naša vjera?

  • Šta znači islam?

  • Šta smo mi po vjeri?

  • U koga mi vjerujemo?

  • Šta znači islam?

  • Šta je islam?

  • Koliko ima imanskih – dinskih šartova?

  • Koliko ima islamskih šartova?

  • Kako očitujemo svoju pripadnost islamu?

  • Koliko namaza je musliman dužan da klanja u toku dana i noći?

  • Ko su meleci?

  • Koji je naš poslanik?

  • Gdje je rođen Muhammed alejhisselam?

  • Kako mu je bilo ime roditeljima?

  • Koliko Božijih poslanika spominje Kur'an?

  • Koji su najpoznatiji Božiji poslanici?

  • Koji je prvi čovjek i prvi Božiji poslanik?

  • Koliko je objavljenih knjiga?

  • Kako se zovu četiri objavljene knjige?

  • Kako se zove naša knjiga?

  • Šta smo dužni prema svojim roditeljima?

  • Šta smo dužni prema starijim sestrama i braći?

  • Koji je naš pozdrav?

  • Kako glasi selam?

  • Kome nazivamo selam?

  • Kako odgovorimo kada nam neko nazove selam?

  • Koje nam je jelo zabranjeno?

  • Šta nam je zabranjeno da pijemo?

  • Šta nam je zabranjeno da radimo?

  • Šta nam je zabranjeno da govorimo?

  • Koga nam je zabranjeno da vrijeđamo?

  • Šta smo dužni prema sebi?

  • Šta trebamo redovno da radimo?

  • Šta smo posebno dužni?

  • Šta treba da radimo sa zubima?

  • Za šta se moramo osposobiti?

  • Čime smo dužni oplemeniti srce i dušu?

  • Kako smo dužni da jedemo?

  • Šta treba da proučimo prije jela?

  • Šta treba da proučimo poslije jela?

  • Šta govorimo kada neko uči dovu?

  • Šta trebamo prije spavanja?

  • Šta učimo prije spavanja?

  • Na koju stranu prvo legnemo?

  • Kako ustajemo i šta kažemo kada ustanemo?

  Hadži Izet Osmanović

  Opširnije
   
  © Hadžija i Islamska Zajednica                                                  www.bihor-petnica.com