Ukupan broj posetilaca:
3503
U poslednjih 24 sata: 14                                                       Naslovna                                                                          Home

 

 

  
Švicarska
[02.10.2005. 13:09]

بسم الله الحمد لله وصلاة وسلام على رسول ا لله

Sastanak Osmanovića na radu u Švicarskoj

U Švicarskom gradiću Wattwil u St. Gallen kantonu, a uz prisustvo svih Osmanovića (osim Šeka-na odmor u Kalicu) iz Sandžačkog sela Kalica, održat je radni sastanak a sa ciljem pomoći svome bratstvu u rodnom zavičaju. Sastankom je predsjedavao  Hadži Izet Osmanović uz koordinaciju sa bratom Džibom-Miralemovim i Rizvanom-Sadovim. Radni sastanak je održat u prostorijama Islamskog Kulturnog centra "Faruk Demić" i otpočet je sa učenjem Kur`anskih ajeta (Ašara) koje nam je proučio Imam "Džemata Wattwil" Isah ef. Dacić. U jednoj bratskoj atmosferi sastanak je otvorio hadži Izet Osmanović poželevši iskrenu dobrodošlicu svojim bratstvenicima i pozdravivši ih našim Islamskim pozdravom "es selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu" uz predhodno donošenje salavata na Allahovog Miljenika i poslednjeg poslanika Muhammeda s.a.v. njegovoj porodici i ashabima, te zahvalivši Allahu dž. na svim blagodatima i njiemetima i svemu što od Njega Uzvišenog imamo. U Uvodnom dijelu hadži Izet je naveo neophodnost i nužnost našeg češćeg okupljanje te iskazao veliko zadovoljstvo zbog odaziva svojih bratstvenika što iskazuje veliku želju i namjeru da se pomogne svome bratstvu i svom rodnom selu Kalica. U daljnjem izlaganju izneo je i izrazio veliki ponos na svoje bratstvo koje je ovim činom okupljanja pokazalo i drugim brastvima kako se samo jedinstvom i slogom može pobijediti veliko zlo koje se nadvilo nad našim narodom u našoj domovini Sandžaku i našem zavičaju. I ako daleko od svojih kućnih pragova i daleko od očiju svoje braće, ljubav za zavičajem i rodnom grudom samo je još više probudila emocije naših bratstvenika te tako željni pomoći svome kraju ne žale se odreći svega što se odreći mogu nude i daju novčane priloge za sve što je potrebno a nažalost potrebno je  višestruko više od naših mogućnosti da pomognemo.

Prisutni na sastanak:

   Ime                 

1. Džibo,                                                            

2. Rizvo,                                                                

3. Hadži Izet,                                                   

4. Atif,                  

5. Rahman,                                                           

6. Ragip,              

7. Damir,                                                           

8. Rasim,                                                            

9. Abaz             

                               Donacije

Mezarluci-Groblje  

 Ime              Za Mezare / Groblje / Fr.        

1. Džibo,           100                                                

2. Rizvo,            100                                                      

3. Hadži Izet,        100                                              

4. Atif,             100                                                       

5. Rahman,         100                                                       

6. Ragip,             100                                                       

7. Damir,            100                                                       

8. Rasim,           100                                                     

9. Abaz            100                                                     

Ukupno je ukupljeno    900 ŠFr.

             Džamija-Minara

 

  Ime         Za Džamiju / Minaru / Fr./ Eu         

1. Rizvo,           200 Eura                                                      

2. Hadži Izet,        300 Fr.                                            

3. Atif,             300 Fr.                                                    

4. Abaz             300 Fr. 

5. Aladin Cikotić      75 Eura

5. Miloje /            50  Eura

Ukupno ukupljeno 900 ŠFr.  i  325 Eura

U daljnjem nastavku radnog sastanka predočen je planirani dnevni red u trima tačkama:

 Radni sastanak

Dnevni red:

1) Mezarluci i proširenje mjesta za njuih.

2) Završetak radova na Džamiju u mjesnom selu i izgradnja Minareta.

3) Razno

Nakon predočenog dnevnog reda i detaljnijeg informisanja o pojedinostima i nužnim potrebama pristupilo se glasanju za predloćeni dnevni red koji je jednoglasno usvajen.

Rad po tačkama dnevnog reda:

1) Mezarluci-Groblje:

Nakon više prijedloga jednoglasno je izabran prijedlog grupe bratstvenika da se mjesto za Mezarluke-groblje napravi na mjesto zvano Modra glavica odmah iza starog Mezarluka iza puta koji vodi ka Jakupovoj kući a na strani ka selu i to mašinskim-bager poravnanjem brda i izvođenjem terena na kaskade gdje bi se obezbijedio veliki zemljišnji posjed koji bi se poravnao sa obradivom plodnom zemljom uz predhodno rastresivanje zemljišta mašinama i razmijanja kamena mekušca kojim bi se postigla mekoća zemljane podloge  i više od metarske dubine i čija bi sezemljana podloga zasijala travom koja bi dala pravo lijepo zelenilo. Pošto se izvede geodez-sa geometarskom obradom i svakako konsultacijama sa bratstvenicima koji se međe sa tim seoskim zemljištem pristupit će se realizaciji projekta i izravnanju terena uz svakako vošenje računa o najpovoljnijim konkurentskim uslovima. Za taj projekat je određen budžet od 4 `100 ŠFr. ( novčana sredstva sa zajedničkog konta bratstvenika koji rade u Švicarskoj), te je pojačat još sa dobrovoljnim dodanim novčanim sredstvima od po 100 ŠFr. po bratstveniku gdje su svi prisutni i na licu mjesta i donirali. Za realizaciju ovog projekta predloženi su i određeni sledeći bratstvenici koji žive u Kalicu i to su:

1) Edin / Pero - Halitov

2) Arif - Zećin

3) Isljam - Bećirov

4) Rešad - Džemov

i oni kao organizacijski odbor trebaju da zajedno realizuju sve poduzete projekte u svezi Mezarluka i Džamije-Minare.

Dogovoreno je da se akcija proširi na području cijele dijaspore te će se u najskorije vrijeme zakazati sastanak sa brastvenicima iz Luxembourga koji če biti pismenim putem pozvati na sastanak u Isl. Kul. Cen. u Mameru. insaAllah.

2) Džamija- Minara: Za izgradnju Minare i završetak radova na Džamiji određena je suma od 300 ŠFr. ili 200 Eura te je i u tu svrhu ukupljeno 900 ŠFr.  i  250 Eura. Radovi da otpočnu insaAllah na proleće dok akcija ukupljanja treba da traje do 15 decembra 2005 god. kada je i prvi zvanični izvještaj o sprovedenoj akciji.

3) Razno

____________________________________________

Drugi radni sastanak brastvenika Osmanović

Wattwil, 12.02. 2006 god.

U prostorija Islamskog Kulturnog centra "Faruk ef. Demić"  u Wattwilu-CH, 12 februara 2006 god. održat je drugi radni sastanak brastvenika Osmanović koji su na radu u Švicarskoj.        Radnim sastankom je predsjedavao Džibo, a zapisnik vodio, hadžija, Izet.               

Prisutni su bili:  1) Abaz,   2) Atif,   3) Rizvan,   4) Rahman,   5) Džibo,   6) Hadži Izet,

Odlučeno je da se, a na prijedlog Džibov održi sastanak sa brastvenicima u Luxembourgu kao i sa brastvenicima u selo i da se od njih zatraži da i oni uzmu učešće u Akcijama koje smo mi iz Švicarske već poduzeli. Dogovoreno je da svi u dijaspori, Luxembourg, Njemačka, i dr. učestvuju sa istom novčanom sumom kao i mi u Švicarskoj stim što bi ovi brastvenici u selo koji žive  trebavi po domaćinstvu da uzmu učešće u iznosu od 30 €, što smatramo nije velika suma, dok ono domaćinstvo koje ne bude moglo da odvoji tu sumu , brat Džibo je rekao da će on preuzeti njegovu obavezu i izmiriti tu sumu. Ponovo je potvžen Odbor koji smo predložili i koji treba da bude  organizator i koordinator svih izvođenja radova.

Radnom sastanku brastvenika Osmanović prisustvovali su i naši odivići sinovi Šehidini, kao i prijatelj Muharem Kalač i svi trojica su uzeli učešće svojim  donacijama za završetak radova i izgradnju minare na Kaličkoj Džamiji

Džibo je prikupio sledeća novčana sredstva.

1)  Osmanović Džibo            300  ŠFr.

2)  Osmanović Rahman          200  €

3)  Osmanović Rasim            300  ŠFr.

4)  Alibajrak Hamed              50  ŠFr.

5)  Kopčalić Robert-Enisa         50  €

6)  Hodžić Ernad-Enisa            50  ŠFr.

7)  Latić Rizvan                   50  ŠFr.

8)  Korać Anis                    50  ŠFr.

9)  Nokić Nehrudin               100  ŠFr.

10) Kalač Fikret                    50  ŠFr.

11) Kalač Muharem                 50  ŠFr.

12) Kalač Sejdo                   100  ŠFr.

13) Dacić Isah ef.prof. Isl. Nauka     100  ŠFr.

Što sve ukupno iznosi:             1`200  ŠFr.     i     250  €

______________________________________________

 Osmanovići  u  Švicarskoj

U ovoj bogatoj zapadno-krišćanskoj zemlji 80-tih godina prošlog stoleća počeli su dolazi naši bratstvenici ,trbuhom za kruhom. Najprvi od bratstvenika Osmanović koji je nagazio tlo ove prelijepe zemlje Švicarske bio je Šeko, sin Miralemov koji je došao .......god. Neposredno poslije njegovog dolaska , dovodi i svoga brata Hilma koji nakon nekoliko godina rada napušta ovu zemlju i Amidžića Rasima, Ragipa i Reka koji isto napušta ovu zemlju a malo kasnije i svoga najmlađeg brata Džiba koji su sa svojim porodicama i do današnjih dana i uživaju blagodati i lepote ove zemlje a i postali su isto svi trojica i državljani ove zemlje.

Ne davno nakon Šekovog dolaska u ovoj zemlji dolazi i Rizvan, sin Sada Osmanovića koji je i dan danas sa svojom porodicom u Cirihu, nedaleko od Aerodruma. On dovodi svoga mlađeg brata Atifa-Germa koji isto i do današnjih dana se nalazi u Cirihu sa svojom porodicom. U Cirihu se isto nalaze i sestre Rizvove i Atifove Šerifa i Šehida sa porodicama.

1988 godine na tlo ove zemlje  dolazi i Abaz-Gašo, drugi po redu sin Harunov, koji nakon kratkog vremena uspijeva da dovede svoja dva mlađa brata (1989 god.) Izeta  sa njegovom hanumom i brata Sameta koji je nakon 3 godine rada napušta ovu zemlju i odlazi kod oca u Luxembourgu gdje se nalazi sa svojom porodicom i do današnjih dana.

Unazad 3 godine u ovoj zemlji dolazi i Rahman, sin Dautov koji prijavljen na azil pronalazi Sanelu Ajeti koju ženi i sa kojom danas ima dvoje djece Almu i sina Amara. Isto živi i radi u Cirihu.

Od prilike u isto vrijeme  i na isti način u ovoj zemlji dolazi i Denis, sin Hićin, sinovac Rizvov i Atifov koji isto upoznaje kćerku Ćaka Rastodera i sa njom sklapa brak i srećno žive u Butschwil-u  (SG).
          Ime

Muš-Žen.

 Ime članova porodice
1) Šeko-Miralem 2    +    1  
2) Rizvan-Sado 2    +    1

Žena: Hankija / sin: Faruk i Fuad/  ćerka:  Merima

3) Rasim-Began 2    +    3 Žena: Esma / sin: .........    ćerke:
4) Džibo-Miralem 2 Žena:........./ sin:
5) Rahman-Daut    1    +   1 Žena: Sanela / sin: Amar / kćerka: Alma
6) Ragip-Muharem   Žena:
7) Damir-Hića 2 Žena: Rastoder
8) Izet-Harun  1    +   2 Žena: Mujesira /sin: Aldin / kćerka: Selma Amra
9) Abaz-Harun 1    +   2 Žena: Rafeta / sin: Haris / kćerka: Minela i Melisa
10)Atif-Sado  0    +    0 Žena: ....... /sin: ....../ kćerka: ........
11)Šerifa-Sado Ličina 0    +    0 Muž: Ličina Desto / sin: ....../  ćerka:  ......
12)Šehida-Sado Kalač 0    +    0 Muž:Kalač Sejdo  / sin: .........    ćerke:
13)Zada-Muharem Muratović   Muž: Muratović / sin:
14)Aladin-Ferka Cikotić 0    +   0 Žena: Senadija / sin: Dženan/ kćerka: Dženeta
15)Muharem-Šadija Ramčilović   Žena: Agović
16)........Rizin   Žena:
17)Suad-Šaćira Šabotić 1    +   1 Žena: Skenderović /sin: 1).....  / kći: 1) .......
18)Mersad-Šaćira Šabotić 2    +   1 Žena: Nevzeta Ramčilović / sin: 1)....  / kći: 1)........

Ostatak podataka je u fazi prikupljanja

Hadži Izet Osmanović

Opširnije
 
© Hadžija i Islamska Zajednica                                                  www.bihor-petnica.com