Ukupan broj posetilaca:
3503
U poslednjih 24 sata: 14                                                       Naslovna                                                                          Home

 

 

  
Luxembourg
[23.01.2005. 13:09]

بسم الله الحمد لله وصلاة وسلام على رسول ا لله

Osmanovići  u  Švicarskoj

U ovoj zemlji su početkom 70-tih godina prošlog stoleća počeli dolaziti prvi Osmanovići na privremenom radu. U toj prvoj grupi gastarbeitera-radnika bili su:1) Orle, 2) Mustafa, 3) Harun, 4) Avdo, 5) Halil, 6) Smail, 7) Sait,  dok je druga velika migracija Osmanovića za ovu zemlju  počela u poslednjoj deceniji prošlog stoleća, tačnije od početka raspada Bivše Jugoslavije i početkom rata u Bosni i Hercegovini 1992 god. i treća grupa migracije  Osmanovića u ovu zemlji je nastala u periodu rata na Kosovo i NATO napada na srbiju i crnu goru. U dole prikazanom tabelarnom prikazu možete vidjeti spisak svih Osmanovića koji se sada nalaze i žive u Luxembourgu.

          Ime

Muš-Žen.

   Ime  članova   porodice
1) Harun 4   +   1 Žena: Džana / sin: najstariji sin, Samet, Refik, Feko / kći: Sameta
2) ne želi podatke-Harun 2      Žena:........ / sin: ........ i ...........
3) Samet-Harun            2 Žena: Aida / ćerke: Lejla i Dalila
4) Refik-Harun 2 Žena: Enesa / sin: Ilhan i Irfan
5) Feko-Harun   1   +   2 Žena: Hajra / sin: Meris / kćerka: Adelisa i Merisa
6) Sameta-Harun 1   +   3 Muž: Nusret Duraković / sin: Elsan / kći: Emra, Aida i Aldijana
7) Esmir-Isah           1  Žena: Ana / kći1)..........
8) Nemka-Hakija   Muž: Halil Skenderović
9) Remzo-Daut 3   +     Žena: Jasmina / sin:1)......2).....3)......
10)Đula-Daut 1   +   1 Muž: ...... / sin: .... / kći: ...
11)Sefedin-Smail 1 Žena: ...... / sin: .... / kći: ...
12)Amko-Smail   Žena:  / sin: .........    ćerke:
13)Sanela-Smail 1 Muž:Adrović Nedžad / sin:1)......
14)Anela-Smail   Muž: Adrović / sin: ...... kćerka: ...
15)Sadik-Orle 1   +   4 Žena: Fikreta Agović / sin:1)......./ kći: 1).......... 2)..........3)............4)......
16)Safet-Orle 3 Žena: Ismeta / sin: 1)............2)...........3)...........
17)Bajram-Orle 2   +   1 Žena: Refadija /sin: 1).......2).......... kćerka: 1)........
18)Samir-Orle  4 Žena: ......... / sin: 1)....... 2)...........3)............4)..........
19)Iljaz-Orle  2   +   1 Žena: ......../ sin: 1).........2)............/ kći: 1).................
20)Sejfo-Holje   Žena: ..... / sin: ....../  ćerka:  .....
21)Jusuf-Mustafa 2   +   2 Žena: Balić Mirnesa / sin: 1).........2).......... / ćerke: 1)....2).....
22)Nijaz-Mustafa 2 Žena:Faketa /sin:1).......2)........
23)Muslija-Mustafa 2 Žena: Denis / sin: 1)...... 2)..........
24)Alaudin-Fadil   Neoženjen
25)Senida-Fadil   Neudata
26)Alis-Fadil    Neoženjen
27)Abida-Abid 1   +   2 Muž: Ibrahim Škrijelj / sin: 1)..... / kći: 1).....2).......3)...........
28)Avdo-Šemso  1   +   2 Žena:....  / sin:1)...../ kći: 1)........
29)Zina-Džemo 2 Muž: Mehović/ sin: 1)..... 2)......
30)Mursel-Šadija-   Muž: Salko Ramčilović / sin: .........    kći:
31)Duda-Taip   Muž:Cano Škrijelj / sin:
32)Duda-Orle-  3   +   1 Muž: Sulja Škrijelj / sin: 1)........ 2)......3)....... / kći: 1)........
33)Belka-Naka 2   +   1  Muž: Ćerim Šabotić /sin:1)......2)........./ kći:1).......
34)Elifa-Naka 1   +   3 Žena: Ramiz Ćeman / sin: 1)......./ kći: 1).....2).....3).....
35)Bajro-Haćimov   Žena: ... /sin: .... / kći: ....
36)Isad-Saitov   Žena: ...... / sin: .... / kći: ...
37)Nuro-Zećin   Žena:...... / sin: .... / kći: ...
38)Idriz-Holjov   Žena:...... / sin: .... / kći: ...
39)Hatka-Numan   Muž: ... /sin: .... / kćerka: ....
40)..........-Numan   Muž: ..... / sin: .... / kćerka: .....
41)..........-Numan 0   +   0  Žena /sin:1)......2)........./ kći:1).......
42)Fatima-Šemso 4   +   2 Muž: Halil Honcić / sin: 1).......2).....3).....4)....../ kći: 1).....2).....
43)Esmira-Džemo 1   +   1  Muž: ... /sin: 1).... / kći: 1)...
44)Orle-Redžo

1-         žena

Žena: Halima Talević / sin: .... / kći: ...
45)   Žena: ...... / sin: .... / kći: ...
46)   Žena:...... / sin: .... / kći: ...
47)   Muž: ... /sin: .... / kćerka: ....
48)   Muž: ..... / sin: .... / kćerka: .....

Džeko refik i Re'ad Cikotici

pa onda Amela Muljazova

kao sto su 2 sestre murselove

 

 

Ostali podaci su u fazi prikupljanja.

 

Hadži Izet Osmanović

Opširnije
 
© Hadžija i Islamska Zajednica                                                   www.bihor-petnica.com