Ukupan broj posetilaca:
3503
U poslednjih 24 sata: 14                                                       Naslovna                                                                          Home

 

 

 

  
Osmanovići-Danovići
[23.01.2005. 13:09]

بسم الله الحمد لله وصلاة وسلام على رسول ا لله

1) Danovići,

Grafički prikaz-skica
     Ime - ime oca

Muš-Žen.

   Ime  članova   porodice
1) Jakup-Demo 2   +   3 Žena:  / sin:1) Mehdija,2) Đulbija / kći: 1) Đulka,2)Hatka,3).............
2)Mehdija-Jakup 0  +   0 Žena:....... / sin: 1)...... / kći: 1).......
3)Đulbija-Jakup 0   +   0     Žena:.......  / sin: 1)....... / kći: 1)......
4)Đulka, Jakup 0   +   0 Muž:Cikotić / sin: 1)....... / kći: 1)........
5)Hatka-Jakup 0   +   0 Muž:  / sin: 1)........ / kći: 1).........
6).........-Jakup 0   +   0 Muž: ...... / sin: .... / kći: ...
7)Hajro-Demo 1   +   1  Žena: Vahida Škrijelj / sin: 1)Misin, / kći: 1)Mersada
8)Misin-Hajro 0   +   0  Žena:...... /sin: 1).......  / kći: 1)........
9)Mirsada-Hajro 0   +   0     Muž: ........ / sin:1)...... / kći: 1).......
10)Halit-Demo 0   +   0 Žena:  / sin:1)......./ kći: 1).......... 2)..........3)............4)......
11)Nazima-Halit 0   +   0 Žena: ...... / sin: .... / kći: ...
12)Nazir-Halit 0   +   0  Žena:  / sin: .........  / kći: 1).......
13)Enis-Halit 0   +   0 Žena: / sin:1)...... / kći: 1).........
14)Nazira-Halit 0   +   0  Muž:  / sin: ...... i: ...
15)Edita-Halito 0   +   0 Muž
16)Began-Dano 0   +   0 Žena:  / sin: 1)............2)........
17)Džeko-Began 5   +   3 Žena: /sin: 1).......2)......i: 1)........
18)Reko-Began 0   +   0 Žena: ......... / sin: 1)....... /kći: 1).....
19)Rasim-Began 2   +   3 Žena: ......../ sin: 1)......... kći: 1)......
20)Milja-Began -         -  Kao dijete se obesio o drvo na konopcu
21)Ramiz-Began 0   +   0 Žena:....  / sin:1)...../ kći: 1)........
22)..............-Began 0   +   0 Muž:  / sin: 1)........  kći: 1)........
23)Sanija-Began 0   +   0 Muž:  / sin: 1)..... / kći: 1).....
24)Timka-Began 0   +   0  Muž:Hazbija Kalač / sin: 1)..... / kći: 1).....
25)Miralem-Dano 3   +   3  Žena:  / sin: 1)...... 2)..........
26)Šeko-Miralem 2   +   1  Žena:.... / sin: 1).......2)..... / kći: 1).....
27)Hilmo-Miralem 0   +   0 Žena:  / sin: 1)...... 2)..........
28)Džibo-Miralem 2   +   0 Žena:  / sin: 1)...... 2)..........
29).........-Miralem 0   +   0 Muž: / sin: 1)..... 2)......
30)Pelja-Miralem 0   +   0  Muž / sin: .........    kći:
31)Erna-Miralem 0   +   0  Muž: / sin:
32)Elza-Miralem 0   +   0 Muž:...
33)Amir-Dano 2   +   ?  Žena:  /sin:1)......2)........./ kći:1).......
34)Taip-Amir 3   +   3 Žena:  / sin: 1)......./ kći: 1).....
35)Šele-Taip 0   +   0  Žena: ... /sin: .... / kći: ....
36)Tarik-Taip 0   +   0  Žena: ...... / sin: .... / kći: ...
37)Tale-Taip 0   +   0  Žena:...... / sin: .... / kći: ...
38)Fetija-Taip 0   +   0  Žena:...... / sin: .... / kći: ...
39)Esma-Taip 0   +   0  Muž: ... /sin: .... / kći: ....
40)Duda-Taip 0   +   0  Muž: ..... / sin: .... / kći: .....
41)Bajram-Amir 1   +   ?  Žena /sin:1)......2)........./ kći:1).......
42)Samir-Bajram 0   +   0 Žena: ...... / sin: .... / kći: ...
43).........-Bajram 0   +   0  Muž: ... /sin: 1).... / kći: 1)...
44).............-Bajram

0   +   0

Žena:   / sin: .... / kći: ...
45)Rahima-Amir 0   +   0  Muž:  / sin: 1)....../  kći: 1).....2).....
46)...........-Amir 0   +   0  Muž: ... /sin: .... / kći: ....
47) 0   +   0  Žena:...... / sin: .... / kći: ...
48) 0   +   0  Muž: ..... / sin: .... / kći: .....
49) 0   +   0 Žena: ......../ sin: 1).........2)............/ kći: 1).................
50) 0   +   0  Žena: ..... / sin: ....../  ćerka:  .....
51) 0   +   0 Žena:  / sin: 1).........2).......... / kći: 1)....2).....
52) 0   +   0 Žena: /sin:1).......2)........
53 0   +   0 Žena:  / sin: 1)...... 2)..........
54) 0   +   0   
55) 0   +   0   
56) 0   +   0   
57) 0   +   0  
58)Muharem-Danov 2   +   ? Žena: ......../ sin: 1)Ragip, 2)Safet / kći: 1)................, 2).........
59)Ragip-Muharem 0   +   0  Žena: ..... / sin: ....../  ćerka:  .....
60)Safet-Muharem -        - Ubijen od četničkog hica iz pištolja
61)Zada-Muharem 1   +   0 Muž:  / sin: 1)..... / kći: 1).....
62)........-Muharem 0   +   0 Muž:  / sin: 1)..... / kći: 1).....
63) 0   +   0  Žena: /sin:1).......2)........
64) 0   +   0  Žena:  / sin: 1)...... 2).......... 
65) 0   +   0  Muž:  / sin: 1)..... / kći: 1).....
66) 0   +   0 Žena:  / sin: 1)...... 2)..........
67) 0   +   0 Žena: ......../ sin: 1).........2)............/ kći: 1).................
68) 0   +   0  Žena: ..... / sin: ....../  ćerka:  .....
69) 0   +   0 Žena:  / sin: 1)......... / kći: 1)....2).....
70) 0   +   0 Žena: /sin:1).......2)........
71) 0   +   0  
72) 0   +   0   
73) 0   +   0   
74) 0   +   0   
75) 0   +   0  

 

Još uvijek u prikupljanju materijala

 

Odive i njihove porodice

        Ime - ime oca

Muš-Žen.

   Ime  članova   porodice
1)  2   +   3 Muž / sin:1) .......,2) ..... / kći: 1) .....,2).....,3).............
2) 1  +   1 Muž: ..... / sin: 1)....., / kći: 1).........
3) 0   +   0     Žena:  / ćerke:
4) 0   +   0 Žena:  / sin:
5)   0   +   0 Žena:  / sin: 
6) 0   +   0 Muž:  / sin:  / kći:
7) 0   +   0  Žena:  / kći: 1)..........
8) 0   +   0  Muž: 
9) 0   +   0     Žena:  / sin:1)......2).....3)......
1)  2   +   3 Žena:  / sin:1) ........,2) ...... / kći: 1) ........,2)....,3)........
2) 1  +   1 Žena:  / sin: 1) / kći: 1)....
3) 0   +   0     Žena:  / kći:
4) 0   +   0 Žena:  / sin:
5)   0   +   0 Žena:  / sin: 
6) 0   +   0 Muž:  / sin:  / kći:
7) 0   +   0  Žena:  / kći: 1)..........
8) 0   +   0  Muž: 
9) 0   +   0     Žena:  / sin:1)......2).....3)......

 

 

U izradi podataka

Opširnije
 
© Hadžija i Islamska Zajednica                                                  www.bihor-petnica.com