Ukupan broj posetilaca:
3503
U poslednjih 24 sata: 14                                                       Naslovna                                                                          Home

 

 

 

  
Osmanovići-Kahrovići
[23.01.2005. 13:09]

بسم الله الحمد لله وصلاة وسلام على رسول ا لله

Kahrovići

Grafički prikaz-skica
   Ime

M - Ž

   Ime  članova   porodice
  Osman  
2) Kahro 3+0 sin: 1) Bahto, 2) Elmaz, 3) Feko
3) Smajo 2+? sin: 1) Mumin, 2) Zejnel
4) Mumin 3+? sin: 1) Đule, 2) Kasum, 3) Suka

Kahro

      Ime

 M - Ž

   Ime  članova   porodice
      

Kahro

   
1) Bahto 1+ 1 sin: 1) Hakija / kći: 1) Saliha
2) Elmaz 3+ 3 sin: 1) Nazif, 2) Hafiz, 3) Faik / kći: 1) Hana, 2) Raba, 3) Malka
3) Feko 1+ 0 sin: 1) Jaho

Bahto-Kahrov

      Ime

M - Ž

   Ime  članova   porodice
     

Bahto

  
1) Hakija

1+ 0

 
2) Saliha ?+?      
   Ime

M - Ž

   Ime  članova   porodice
         

Hakija

  
1) Umer-Hakija   6 + 4  
2) Meho-Hakija ? + 1  
3) Huzeir-Hakija 1 + 1  
4) Avdulah-Hakija 1 + 1  
5) Zuhdija-Hakija 0 + 1   
6) Šahza-Hakija ? + ?  
7) Ramiza-Hakija 3 + ?    
8) Nemka-Hakija 2 + 1  
9) Šaćira-Hakija 4 + 2  
10)Fija-Hakija

Nema

 
     Ime

M - Ž

   Ime  članova   porodice
 

Umer

 
1) Feho-Umer

?+?  

 
2) Esad-Umer ? + ?  
3) Hadro-Umer       
4) Šemo-Umer    
5) Zeno-Umer ? + ?  
6) Ferid-Umer    
7) Muhra-Umer    
8) Sadeta-Umer ? + ?  
9) Sabaheta-Umer ? + ?  
10)Cinga-Umer ? + ?    
  Meho  
1)    
2)    
3)    
 

Huzeir

 
1)    
2)    
 

Avdulah 

 
1)

 

 
2)

 

   
  Isah  
1) 3+ 3  
2) 1+ 0  
3) ? + ?  
4) ? + ?     
 

Zuhdija

 
1) ? +?  
 

Šahza

 
1) ?+?   
2) ?+?   
3) ?+?  
4) ?+?    
5) 2+1  
 

Ramiza  

 
1) ?+?   
2) ?+?  
3)    ?+?   
4) ?+?   
5) ?+?   
6) ?+?  
7) ?+?    
 

Nemka

Nema djece 
 

Šaćira  

 
1) Suad 0+0   
2) Mersad 1+ 1  
3) Beba    
4) Mersada 0+2  
 

Fija

Nema djece
     

Elmaz-Kahrov

      Ime

M - Ž

   Ime  članova   porodice
    

Elmaz

   
1) Nazif-Elmaz 1+4  
2) Hafiz-Elmaz 1+6    
3) Faik-Elmaz 6+4  
4) Hana-Elmaz 0  
5) Raba-Elmaz    
6) Malka-Elmaz 3+2 sin: 1) Rasim, 2) Hamid, 3) Džeko, / kći: 1) Kimeta, 2) Nevzeta

Nazif-Elmazov

      Ime

M - Ž

   Ime  članova   porodice
 

Nazif

   
1) Bećir 3+4  
2) Vezira 1+ 3  
3) Hankuša 1  
4) Ulfeta 5+4  
5) Šeća 1+6  
 

Bećir

 
1) Nusret    
2) Isljam    
3) Nedžad    
4) Nusreta    
5) Bešćida    
6) Šeća    
7) Aida ?+ ?  
 

Vezira

 
1) ?+?   
2) ?+?   
3) ?+?  
4) ?+ ?    
5) 0+0  
 

Hankuša

 
1) ?+?   
2) ?+?  
3) ?+?   
 

Ulfeta

 
1) ?+ ?   
2)  ?  
3) ?+?    
4)    
5)    
6) ? + ?   
7) ? + ?  
  

Dalje

 
1) ? + ?   
2) ? + ?   
3) ? + ?  
4) ? + ?    

Hafiz-Elmazov

      Ime

M - Ž

   Ime  članova   porodice
 

Hafiz

   
1)  Daut-Hafiz 3 + 4  
2 ) Tika-Hafiz ? + ?  
3) Aiša-Hafiz ? + ?  
4) Fehima-Hafiz 4 + 1  
5) Nedžiba-Hafiz ? + ?  
6) Elmaza-Hafiz ? + ?  
7) Nafija-Hafiz    
 

Daut

 
1) Remzo    
2) Rahman 1 + 1  
3) Dževad 1+?      
4) Šemsida 2 + ?  
5) Velida 3 + ?  
6) Đula 1+ 0  
7) Safeta 3+ ?      
 

Tika

 
1) 3 + ?  
2) 1 + 0  
3) 3+?      
4) 2 + ?  
 

Aiša

 
1)    
2)    
3)    
4)    
 

Fehima

 
1) Sabro    
2) Refik    
3) Džeko    
4) Rešad    
5) Senadija    
 

Nedžiba

 
1)    
2)    
3)    
 

Elmaza

 
1)    ?+?   
2) ?+?   
3) ?+ ?   
4) ?+?  
 

Dalje

 
1) 0 + 0  
2) 0 + 0     
3) ? + ?   
4) ? + ?  
5)    ? + ?   
6) ? + ?   
7) ? + ?   
8) ? + ?  
9) ? + ?    

Faik-Elmazov

   Ime

M - Ž

   Ime  članova   porodice
1) Kasim 1 + 2 sin: 1) Nedžad  / kći: 1) Nevzeta, 2) Enesa
2) Rafet 2 + 2 sin: 1) Nijaz , 2) Alen  / kći: 1) Vila ?, 2) ....,
3) Vehbo 1 sin: 1)...?.
4) Zehbo ? + ? sin:1) ., 2) ., 3) ., 4) .,  5) ./ kći: 1) ., 2) ., 2) ., 3) ., 4) .
5) Safko 2 + 1 sin: 1) ...., 2).....? / kći: 1) .....?
6) Refik 3 + 0 sin:1)  / kći: 1) , 2) , 3) , 4)
7) Zaka 2 + 1 sin: 1) Safet, 2) Samet / kći: 1) Sadka
8) Esmana ? + ?  
9) Ajka ? + ?  
10)Izeta  1+0  
 

Kasim

 
1) Nedžad 0+0 Poginuo u saobraćajnoj nesreći.
2) Nevzeta 0+2 kći: 1) ...., 2) ...,
3) Enesa 0+0  
 

Rafet 

 
1) ?+ ?   
2) ?+?  
3)    ? +?   
4) ?   +   ?   
 

Vehbo

 
1) ?+?  
2) ?+?    
 

Zehbo

 
1)     
2)    
3)    
4)       
 

Safahudin

 
1)    
2)    
3)    
 

Refik

 
1) 0 + 0      
2) ?+?   
3) ?+?  
 

Zaka

 
1) ?+?   
2) ?+ ?   
3) ?+?  
 

Esmana

 
1) ? + ?  
2) ?+ ?      
3) ? + ?   
 

Ajka

 
1)    ? + ?   
2) ?+ ?   
3) ?+?   
4)

 

 
 

Izeta

 
1) 0+0      
2) ? + ?   
3) ? + ?  
5)    ? + ?   

Feko-Kahrov

Mula Jahovi sihovi

    Ime

M - Ž

   Ime  članova   porodice
 

Feko

 
 1) Jaho 2+ 2 sin: 1) Harun, 2) Fadil  /            kći: 1) Ferka, 2) Meljka 
 

Harun

 
1) Ne želi svoje podatke u internet 2 sin:1)........ , 2).........
2) Abaz 1  +  2 sin: 1) Haris /                              kći: 1) Minela, 2) Melisa
3) Izet 1  +  2  sin: 1) Aldin /                               kći: 1) Selma, 2) Amra
4) Samet 0  +  2  kći: 1) Dalila, 2) Lejla
5) Refik 2  +  0  sin: 1) Ilhan, 2) Irfan /
6) Feko 1  +  2 sin: 1) Meris /                              kći: 1) Adelisa, 2) Merisa
7) Sameta 1 +  3   sin: 1) Elsan,  /                             kći: 1) Emra, 2) Aida, 3) Aldijana
 

Fadil

                  
1) Alaudin 0+0      
2) Alis 0+0   
3) Senida 0+0  
 

Ferka

 
1) Mujo 2 + 2   
2) Aladin 1+1   
3) Ismeta 1+ 2  
4) Ifeta 2+ 0    
 

Meljka

 
1) Esad 1+2  
2) Nihad 1+1  
3) Nedžad    
4) Saud     
5) Hidajeta 2+1  
 

Dalje

 
1) ? + ?  
2) ? +?      
3) ? +?   
4) ?+?  
5)    ?+ ?   
6) ?+?   
7) ? + ?   
8) ?+?  
9) ? + ?    

Smajovići

      Ime

M - Ž

   Ime  članova   porodice
 

Smajo

 
1) Zejnel-Smajo 1+ 0 sin: 1) Naka............???
2) Mumin-Smajo 3 + ? sin: 1) Đule, 2) Kasum, 3) Suka

Zejnel

       Ime

M - Ž

   Ime  članova   porodice
 

Zejnel

 
1) Naka 2+4 sin: 1) Mustafa, 2) Šefko / kći: Naza, 2) Belka, 3) Elifa

 

Naka

          Ime

M - Ž

   Ime  članova   porodice
 

Naka

 
1) Mustafa 4+ 2  
2) Šefko 1+0   
3) Naza 1   
4) Belka 2+ 1  
5) Elifa ?+ ?  
 

Mustafa

 
1) Jusuf-Mustafa 1+0  
2) Nijaz-Mustafa ? + ?      
3) Muslija-Mustafa ?+ ?   
4) Mijaz-Mustafa ?+?  
5) Zejnel-Mustafa   ? + ?   
6) Senadija-Mustafa ?+ ?   
7) Mita-Mustafa ?+?   
 

Šefko

 
1) Faiz-Fajo 0+0  
 

Naza

 
1) 0+0  
 

Nazića 

 
1) Zlata 0+1  
 

Belka

udata za Šabotić Ćerimom
1) Esad 0+2 kći: 1) Samra, 2) Lejla
2) Edin ?+ ?      
3) Edita ?+?   
 

Elifa

udata za Ramiza Ćemana
1)    ?+?   
2) ?+ ?   
3) ?+?   
4) ?+?  
5) ?+?    

Mumin-Smajov

    Ime

M - Ž

   Ime  članova   porodice
 

Mumin

 
1) Đule

2+1

sin: 1) Mirsad, 2) Suad /  kći: 1) Zumreta
2) Kasum   sin: 1) Smajo, 2) Safet, 3) Ragir / kći:1)......
3) Suka    
 

Đule

 
1) Mirsad    
2) Suad    
3) Zumreta    
 

Kasum

 
1) Smajo ?+?  
2) Safet ?+?      
3) Ragip ? +?   
4) ?+?  
5)    ?+?   
 

Suka

 
1) ?+ ?   
2) ?+?  
3) ?+ ?    
4) ?+ ?  
5) ?+?      
6) ?+?   
 

Dalje

 
1)    ?+ ?   
2) ?+?   
3) ?+?   
4) ?+ ?  
5) ?+?    

Šaban

     Ime

M - Ž

   Ime  članova   porodice
 

Šaban

 
1) Himo

0 + 0

 
2) Alija 2 +  0   
3) Kadrija 1 + 2  
4) Emira

0+ 0

  
5) Džeka 3 + 2  
 

Himo

 
1) Ljutvija 5+2  
2) Riza

 

 
3) Idriz ?+ ?  
4) Muhamed ?+ ?   
5) Sabrija    
6) Hava    
7) Zulfa ? +?  
 

Alija

 
1) Šaban    
2) Nadžip    
3) Džemal

 

 
4) Bliznak    
5) Bliznak    
6) Rukija    
7) Zelja-Hatidža    
 

Kadrija

 
1) Refik    
2)    
3)    
4)    
5)    
6)    
7)    
 

Emira

 
1)     
2)    
3)    
4)    
 

Džeka

 
1)    
2)    
3)    
4)     
5)    
6)    
7)    

U izradi

Opširnije
 
© Hadžija i Islamska Zajednica                                                  www.bihor-petnica.com